Thực đơn

Tôm bay (châu chấu) chiên giòn
Update
Cá rô ron gián giòn
Update
Trạch đồng om chuối đậu
Update
Trạch đồng chiên giòn
Update
Cua đồng rang muối
Update
cá nheo đồng om chuối đậu
Update
Cá nheo đồng om chuối đậu
Update
cá nheo đồng nướng riềng mẻ
Update
Cá trê đồng om riềng mẻ
180.000 VNĐ/nồi
Cá trê đồng om chuối đậu
Update
Cá trê đồng nướng riềng mẻ
Update
Lòng nướng
Update
Lẩu sóc khô
Update
Xôi cháy chim
Update...
Ếch đồng nướng muối ớt Tây Ninh
Update