Thực đơn

Canh mọc nấm tươi
Update
Canh ngao chua
Update
Canh cua mồng tơi
Update
Canh cải thịt nạc
Update
Canh chua thịt
Update
Trứng đúc thịt
Update
Thịt ba chỉ rang mắm tép
Update
Thịt ba chỉ rang cháy cạnh
Update
Cơm trắng
Update
Xôi cháy chim
Update...
Xôi nếp hương
Update