Thực đơn

Ca chép hấp gừng sả
Update...
Cháo cá chép
Update..
Cá chép ủ tuyết
Update...
Cá chép om dưa
Update...
Cá chép chiên xù
Update...
Cá chép hấp xì dầu
Update...